Wooden Soldiers

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 juni 2018.

In deze privacy verklaring van Wooden Soldiers omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je onze website https://woodensoldiers.nl bezoekt en/of gebruik maakt van een van onze diensten.

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers van deze website en mijn klanten. We geven aan welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we ze gebruiken. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op contact@woodensoldiers.nl

Voor de leesbaarheid van dit document hebben we gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Wooden Soldiers bedoeld.

1. Welke persoonsgegevens verzamel ik?

1.1   Website bezoekers: IP adressen Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
1.2   Klanten die zich registreren: Naam contactpersoon (verplicht) om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf (verplicht) Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf (verplicht) Om de klant te identificeren, voor mijn administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres (verplicht) Om je een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om e-mail nieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een afspraak met mij plant, voor verdere correspondentie.
Telefoonnummer (niet verplicht) Om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.
1.3   Andere gegevens Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder via Social media accounts: Om met je te corresponderen.

2. Aan wie geef ik jouw gegevens door?

Ik gebruik je gegevens alleen voor mijzelf, maar in de volgende gevallen kan het zijn dat je gegevens zichtbaar zijn voor anderen:

2.1   Leveranciers (waaronder “bewerkers”) Ik maak gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder en hosting bedrijf voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
2.2   Accountant / boekhouder De gegevens die op je factuur staan moet ik doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
2.3   Juridisch adviseurs Bij een juridisch geschil met je kan ik genoodzaakt zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
2.4   Overheidsinstanties Als ik daar wettelijk toe verplicht ben moet ik je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

3. Geef ik jouw gegevens door naar buiten de EER?

Nee, je gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

4. Plaats ik ook cookies?

  • Ik plaats cookies en andere informatie op je computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Lees de cookieverklaring voor meer informatie.

5. Wat zijn jouw rechten?

  • Je hebt op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.
  • Als je gegevens wilt verwijderen, verzoek ik je mij dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als ik vragen of klachten heb?”). Ik zal je tijdig laten weten of ik aan je verzoek kan voldoen. In sommige gevallen kan ik een bepaald verzoek weigeren.

6. Wat als je vragen of klachten hebt?

  • Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met mij op.

7. Kan deze privacyverklaring veranderen?

  • Deze privacyverklaring is van 30 juni 2018. Ik behoud mij het recht deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal ik je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Contact via: contact@woodensoldiers.nl